00841 Alcañiz, Luis: Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia. [Valencia: Nikolaus Spindeler, um 1490]. 
14 Bl. a⁸b⁶. 28–29 Z. Typ. 7:130G, 8:97G. Init. c, e.
Tit. Regimēt ſeruatiu e curatiu de la peſtilēcia cōpoſt per meſtre Luys alcanyis meſtre en medecina.  Bl. 2a m. Sign. .a.ij. Ieſus michi adiutoꝛ in omnibꝯ  (M)irant natura  humana ſotſmeſa a  tāts innumerables  perills e caſſos moꝛtals … Endet Bl. 14a m. Sign. .bvj. Z. 18 … que guardats de aqueſt mal deça nos done la gracia ſua  ſancta : e della la ſua eterna gloꝛia e bēauturança Amen.  Loys de alcanyi  minimus medicorum.  Bl. 14b leer.
Faks. m. Einl. v. José M. López Piñero. Hrsg. v. Antoni Ferrando. Valencia 1999.
Klebs 40.1. Haebler 12. Bas Carbonell: Valencia 27. Ce³ A-361. IBE 229. ISTC ia00361000.
Barcelona BCatal
. Bethesda NLMed
. Valencia BValenc
.
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00841.htm • Letzte Änderung: 2011-08-02