14 Bl. 1⁶2⁸. 39–40 Z. Typ. 1:88G, 2:156G.
Bl. 1a [²]Racio congrua eſt vox ſignificatiua cōplexa Et complexum in ꝓpoſito eſt . quando plures parteſoꝛationis iunguntur per  … Sign. b dens ſecundum quid eſt ens quia partes indeclinabiles ſignificant e  … Endet Bl. 14b Sp. 3 Z. 33 … cedit paſſiuū ergo ⁊c  Et hec de oracione congrua dicta ſcďm mente et intencionem alex-andꝛi ſuorū directe ſequatiū dicta ſufficiunt ad laudē dei Amen 
Collijn: Uppsala 78. ISTC ia00455620.
Uppsala UB.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01215.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14