1 Bl. eins. bedr. etwa 372 × ? mm. Z. 8–56 in 2 Sp. 56 Z. Typ. 1:122G. Init. Rubr. β.
Z. 1 […]s erit  .xv  […]oxima do[…]currentes  […]uageſima  erit in die purificatiōis marie. ⁌ Dominica Carniſpriuij in die ſancte Iuliane virginis ⁌ Feſtū  paſce erit dica poſt Ambroſii. … Z. 8–21 Mondphasen  Sp. 1 Z. 22 Minutiones  […] In Vigilia natiuitatis Criſti et duobus prece[…] bona pro iuuenili preter cephalicam  … Endet Sp. 2 Z. 55 In die Lucie & duobus ſequentibus bona pro iuuenili  preter cephalicam 
Faks. Heitz-Haebler 15.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
C 2187. Einbl 139. VE15 A-176. BSB-Ink A-331. ISTC ia00493500.
München SB
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01313.htm • Letzte Änderung: 2007-10-22