1 Bl. eins. bedr. ? × 240 mm. 2 Sp. 74 Z. Typ. 1:94G.
Sp. 1 Z. 1 [⁸]Etha bozieho Tiſiczieho cztirzſteho oſmdeſateho pateho kterez geſt pꝛwnie po pꝛzeſtupnē zlati  poczet  .iiij. Cztena nedielnie  .B. Maſopuſta  Sedm nedieli  .A. geden den zbywagicy … Z. 11 Leden.  W patek po Boziem krztieni. Dobꝛe zmuzilim krom Bedr.  … Sp. 2 Z. 28 []Ouij aplnij mieſiecowe letha pꝛzedlozeneho kmieſtu  pꝛazſkemu gſu pꝛactykowani hodinu adē adzapadu  ſlunice poczinage jakoz oꝛloijowe celij mieſta giz rzeczeneho to pꝛzihodnie zpꝛawugij.  … Das Bruchstück endet Z. 35 N M Brzezna w vtery po S. Walentinu wpuol  .xiij. hodinu  P M Tehoz w vtery pꝛzed pꝛzeneſenim S. Waczlawa bliz  …
Tobolka: Prvotisky 13. Urbánková: Soupis 10. Urbánková: Knihopis XLI. Bošnjak 5. ISTC iv00103600.
Praha Präm.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01396.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14