1 Bl. eins. bedr. 2 Sp. 62 Z. Typ. 2:115G. Init. c, d. 1 Hlzs. Finsternisscheibe. Rotdr.
Z. 1 (L¹⁰)Eta božieho tiſyczieho cžtyrzſteho dewadeſateho prwnieho biežiczieᵒ Kterež geſt hrudne. trzetie po přeſtupnē  letie Zlaty pocžet deſet Cžtena nedielnie B. … Z. 13 Dnowe dobreho puſſtienie krwe wybrani wedle mieſta mieſyecze na dobrych znamenich. a wedle zrzenie kniemu dobreho do-brych planeth Leden  W nedieli po nowē letie dobre zmužilym a starym krom bedr … Sp. 2 Z. 17 (T)Ehož leta nowij a plnij mieſiecowe wedle orloge a krage prazſkeho kdež ſe den pocžina  od zapadu ſluncze  … Endet Z. 61 P Mthehož w patek po Slucij po ix hodinie  N M Ledna w ſobotu po božim naroženi po puol ix hod  U. d. Sp. Hlzs. 
Anm. Boldan, Kamil: Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premostrátů. In: Minulostί západočeského kraje 43(2008) S. 79–114 Nr 2.
Faks. Podlaha Taf. X.
Tobolka: Prvotisky 15. Urbánková: Soupis 17. Urbánková: Knihopis XXXIII. Bošnjak 13. ISTC ia00516400.
Plzeň M (Fragm.). Praha Kap (2 Ex., [1. Ex.], [2. Ex.]), Präm
.
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01460.htm • Letzte Änderung: 2017-06-07