1 Bl. eins. bedr. ? × 285 mm. Z. 7–[49] in 2 Sp. 49+? Z. Typ. 1:90G, 2:136G. Init. c(?), f. Rubr. α. Rotdr.
Z. 1 (A)Nno ne ſalutis MCCCCxcij. Qui eſt biſextilis. Ciclus lūaris ſiue Aureus nūerus  .ii. Ciclus ſolaris 17. Le dicales A G[…]  io Intervallū … Z. 7–19 Mondphasen  Z. 20 […]ur tpa fleubothomie et farmacie electa ſcm motum  … Bricht ab Sp. 2 Z. 48 virginis ablac. et in locis ſuetis ſe. bo. Quarta fe […]  […] Sabato 
Vorlage: Budapest BU (Einzelfoto).
Anm. 1. Offensichtlich Vorlage für die deutsche Übersetzung GW 1466/10N.
Anm. 2. Zuweisung an Boettiger vor allem wegen der kleinen Auszeichnungstype.
Anm. 3. Vgl. Borsa in The Book Collector 6(1957) S. 260–262.
VE15 A-366. CIH 145. ISTC ia00517430.
Budapest BU (Fragm.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0146620N.htm • Letzte Änderung: 2010-08-10