1 Bl. eins. bedr. ? × 255 mm. Z. 8–[76] in 2 Sp. 76+? Z. Typ. 11:91G, 18:82G, 17:145G. Init. n. Rubr. λ. 2 Finsternisscheiben. Rotdr.
Z. 1, rot (A²)nno di. schwarz Milleſimoquadꝛingenteſimononageſimoquarto currente Aureus numerus xiii. Ciclus ſolaris. xix. Littera dicalis E. In-ditio xii. … Z. 6 Sequun tꝑa cōiunctionū et oppoſitionū ſolis et lune ſcm verū motū eoꝛū ad  longitudinem vigintiſeptem graduum et viginti minutoꝛum a vero occidente.  … Z. 22 ⁌ Sequuntur nunc tꝑa minutionū electaꝝ m verum motū lune. … Sp. 1 Z. [74] Finsternisscheibe. Daneben Eclipſis ſolis particularis … Sp. 2 Z. [74] Finsternisscheibe. Daneben Eclipſis lune integralis erit ſabbato a palmarū … Endet Z. [75] … et dimidia duratio eſt una hora et quadragintaſex minuta. 
Vorlage: GW-Manuskript.
Anm. Der in Z. 7 angegebene Längengrad weist mit ziemlicher Sicherheit auf Strassburg hin.
Reproduktionen: Heidelberg UB (Digitalisat).
VE15 A-398. Schlechter-Ries 52. ISTC ia00517950.
Heidelberg *UB
(def.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0149310N.htm • Letzte Änderung: 2011-07-05