1 Bl. eins. bedr. ? × ? mm. Z. 14—81 in 4 Sp. 81+? Z. Typ. 1:81G, 3:149G. Init. a, b. Rubr. α.
Z. 1 […] nonageſimūſextū calculatū. Cōiunctiones et Oppoſitiones  […]rea feſta mobilia. Dies minutionū. Farmaciarū. gelide motu  … Sp. 1 Z. [14]–[31] Mondphasen  Z. [32] (I²)tem inſpicienda eſt aeris diſpoſitio in fleubotomia … Sp. 4 Z. [40] Electio pro farmacia  … Bricht ab Sp. 4 Z. [54] Reliqua ſigna ꝓ farmacijs recipiendis nō cōferūt.  ⁌ Unde inter omnia ſigna mihi videtur ꝙ cancer  eſt cōuenientius ſignū ad farmaciā. et deinde piſces  Hec e ſigna non ſunt fixa. ſed ſunt aquatica: fri
Vorlage: Mainz GutenbergM (Einzelfoto).
VE15 A-420/10. ISTC ia00520170.
Mainz GutenbergM (Fragm.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0150810N.htm • Letzte Änderung: 2010-08-10