1 Bl. eins. bedr. ? × 240 mm. Z. 8–21 u. 25–[66] in 2 Sp. [66] Z. Typ. 1:88G, 2:140G. Init. a. Rubr. α. 2. Finsternisscheibe. Rotdr.
Anm. Heitz-Haebler 100.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
C 2288. Einbl 344. VE15 A-473. Schr 3258. BSB-Ink A-425. ISTC ia00522600.
München SB
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01550.htm • Letzte Änderung: 2007-10-22