04740 Pseudo-Bonaventura: Meditationes vitae Christi. [Paris: Antoine Caillaut, um 1485]. 
86 Bl. a–k⁸l⁶. 33 Z. Typ. 1:81G. Min. f. Init. KolTit.
R 429. ISTC ib00893500.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW04740.htm • Letzte Änderung: 2009-07-22