316 Bl. [a–zA–H¹⁰I⁶]. 2 Sp. 34–36 Z. Typ. 3:119G. Init. c, g, i, k, l, s=u, t. Rubr. α.
Bl. 1aα ⁌ Dominica ma aduentꝯ ſuꝑ  pſalmos. Benedictus ⁌ cū cete–ris at. Benedictꝯ ⁌ cū reliquis  Capitlʾm.  (D)Eus pacis  ſanctificet  vos ꝑ omīa  … Endet Bl. 311bβ Z. 16 … non eſt hic aliud  niſi domus dei et poꝛta celi.  (L)ibꝛoꝝ hoꝛarū pars hyemalis  cum omnibꝯ nouis hyſtoꝛijs eiuſ-dem partis. ſcdʾm choꝛum eccleſie  Auguſten. finit feliciter ⁊.  Per Iohannem Bämler Ciuem  ibidem. Anno .M.ccccᵒ.lxxixᵒ.  iij. Klʾ. Decembꝛis.  Bl. 312aα []Otandū quo ꝙ in  quacun die vigilia  natiuitatis di euenerit in eadē die cedente ideſt in octaua ꝓxima laudes cū  hyſtoꝛia. … Endet Bl. 315bβ Z. 32 … ⁌ Pꝛo quarta antiphona. (E)xpectetur.  ⁌ (D)eo gratias.  Bl. 316 leer.
H 3791,1. Bohatta: Lit.Bibl. 75,1. BSB-Ink B-842. Ohly-Sack 710. ÖNB-Ink B-660. ISTC ib01146750.
Augsburg UB
(def.). Dillingen StudB. Frankfurt (Main) UB (Fragm. 2 Probedr. Bl. 14a u. 17b). Memmingen StB (def.). München *SB
. Regensburg SB. Wien NB
.
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05262.htm • Letzte Änderung: 2012-11-26