2 Sp. 30 Z. Typ. 6:160G, 7:80G gemischt mit 12:80G, 9:89G. Init. d, f, g, m, o. Rubr. β, γ. Rotdr. KolTit.
1. Pars hiemalis 3.VIII. Kalendarium.
8 Bl. [a⁸]. 
2. Psalterium.
92 Bl. [a]b–l⁸m. Gez. [1]ij–Fo.xcij.
3. Commune sanctorum.
54 Bl. A–C⁸DE⁶FG⁸H. Gez. Folio  .xciij–Cxvi ij Cxvi–vCxvi. Cxvij–Cxxxix[12] [mit Fehlern].
4. Proprium de tempore.
180 Bl. Aa–Yy⁸[Zz]. Gez. Folium.i.–Cxcij [mit Fehlern].
5. Proprium de sanctis.
62 Bl. Aaa–Ggg⁸Hhh⁶. Gez. Fo.primū–lxi[1].
6. Pars aestivalis. 28. VI. Kalendarium.
8 Bl. [a⁸]. 
7. Psalterium.
92 Bl. [a]b–l⁸m. Gez. [1]ij–Fo.xcij.
8. Commune sanctorum.
54 Bl. A–C⁸DE⁶FG⁸H. Gez. Folio.xciij–Cxvi ij Cxvi–vCxvi. Cxvij–Cxxxix[12] [mit Fehlern].
9. Proprium de tempore.
160 Bl. aa–vv⁸. Gez. Folium i.–Clix. [mit Fehlern].
10. Proprium de sanctis.
196 Bl. AA–ZZ⁊⁊⁸. Gez. Folium i.–Cxcix [mit Fehlern].
C 1277. Bohatta: Lit.Bibl. 240. Altmann: Brandis, Moritz 69. Pr 2765. BMC II 600.IA 10969. Kind: Göttingen 938. ISTC ib01162275.
Göttingen SUB
(unvollst.). Halberstadt Gy (2 Ex., ehem. 1. Ex. Perg., unvollst., ehem. 2. Ex. Perg., unvollst.). London BL
(Perg., unvollst.). Sankt Petersburg NB (2).
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05351.htm • Letzte Änderung: 2010-12-28