92 Bl. a–o⁶p⁸. 2 Sp. 48 Z. Typ. 5:63G, 7:180G. Init. a, d. Min. f. Init. Rubr. γ. VM der Brüder de Marnef (Polain 135a).
Sign. b Aucupoꝛ aris atuſſū. oyſelet ou pꝛē
Bechtel C-73. Deckert 198. ISTC ic00286360.
Dresden SUB
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW06242.htm • Letzte Änderung: 2011-07-13