07878 Curtius Rufus, Quintus: Historiae Alexandri Magni, katalan. Übers. Luis de Fenollet. Barcelona: Pedro Posa und Peter Brun, 16.VII.1481. 
210 Bl. [10]a.a–t¹⁰. 34 Z. Typ. 1:110G. Min. f. Init.
Bl. 1a leer. Bl. 1b (e³)N nom de noſtre ſenyor deu. Aço es la taula o  regiſtre del pꝛeſent libꝛe apellat la hyſtoꝛia de Alexandꝛe ſcrita de Quinto curcio ruffo. … Bl. 11a m. Sign. a.i. La vida del Rey Alexandre ſcrita per aquell  ſingulaꝛiſſi hyſtoꝛial Plutarcho fins en alla  part on lo Quinto curcio ruffo comença. Ale-xandre entr etant.  Pꝛohemi.  (d)El Rey Alexandꝛe la vida en aqueſt  volum ſcriure pꝛopoſant per la gꝛanea  deles geſtes ſues. … Z. 25 Dela generacio concebiment e natiuitat de Alexandre.  (c)Erta creença es de Caranꝯ: lo paternal li-natge dalexandre dercules venir … Bl. 20b Z. 27 … La qual per entrar eſtroncada la hyſtoꝛia per defecte dels pꝛimers dos libꝛes. que daquella fallen: per que algun oꝛdes moſtre al diſcus deles coſes  ſcrites: com millor he pogut: he aiuſtat aqueſt pꝛincipi  del Plutarco. … Bl. 21a m. Sign. a.i. Comença lo tercer libꝛe de la hyſtoꝛia del gran Rey  Alexandꝛe fill de Phelip Rey de Macedonia … Z. 4 … Dela  qual hyſtoꝛia lo pꝛimer / e lo ſegon liꝛbe fallen. Los  quals ala noſtra edat nos troben.  Com Alexandꝛe aſſetia e pꝛes la ciutat  de Celena. Capital pꝛimer.  [¹⁰]Lexādꝛe entretant … Sign. b eſtreteas dels monts a modo de vils beſties ſaluatges eſ… Endet Bl. 202b Z. 18 … honor es referit.  Aci acaba lo dotze e vltim libꝛe dela hyſtoꝛia del gran alexādre … Z. 22 … tꝛet en vulgar al ſereniſſim Pꝛincip Phelip  maria Duch de Mila e de Pauia e de Angera cōpte e de Genoua ſenyor / per Petro  candido ſon ſeruidor. Any Mil e quatre cents trenta vyt. A vint e vn de  Abꝛil. en Mila.  Bl. 203a leer. Bl. 203b Al ſereniſſim pꝛincep e excellentiſſi Phelip Maria duc  de Mila …  … comença la comparacio de Caio iulio ceſar Empe-rador grandiſſim / e de Alexandre …  … de Pedro candido oꝛdenada ab lo iudici ſeu en  ſemps feelment.  (c)Rech yo ſereniſſim pꝛincep: … Endet Bl. 210b Z. 2 … paren eſſer ſtats enamoꝛats.  La pꝛeſent elegantiſſima e molt oꝛnada obꝛa dela hyſtoꝛia de Alexandꝛe / per Quinto curcio ruffo hyſ-toꝛial fon de grec en lati / e per Petro candido  de lati en toſca / e per Luis de fenollet en la  pꝛeſent lengua valenciana trāſferida / e ara  ab lo dit lati toſca e encara caſtella e al  tres lengues diligentmēt corregida  empꝛēptada enla noble ciutat de  Barcelona ꝑ noſaltres Pe-re poſa pꝛeuere catala / e  Pere bꝛu ſauoyench cōpanyons / a ſetze del  mes de Iuliol del  any Mil qua-tre cēts vytāta hu feel-mēt. deo  gratiaſ  amē. 
Anm. Vgl. Sequero García, Ma Ángeles/Serrano Monteagudo, Octavio: Edició crítica de la ‘Història d’ Alexandre’ de Lluís de Fenollet (capitols 1–9): una adaptació de Plutarc. In: Troianalexandrina 10(2010) S. 153–179. — Sequero García, Ma Ángeles/Serrano Monteagudo, Octavio: Lluís de Fenollet, traductor de Plutarc. La traducció valenciana de Quint Curci Rufus: una versió en cadena? In: Troianalexandrina 11(2011) S. 83–102.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 2. Barcelona BCatal (Digitalisat). Valencia BU (Digitalisat).
H 5890. Haebler 185. Ce³ C-1004. IBE 1968. IBPort 559. Pell 4071. CIBN C-688. BMC X 5. ISTC ic01004000.
Ávila BP. Barcelona BCatal
(3 Ex., 2. Ex. def.), BU (def.). London BL
. Madrid BN. Montserrat Benedikt (def.). Palma de Mallorca BP. Paris BN (2 Ex., 2. Ex. Bl. 1 fehlt). Pôrto BMun
. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Valencia BU
.
Gesamtüberlieferung: 14 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07878.htm • Letzte Änderung: 2012-04-04