09426 Etymologicum magnum Graecum. Hrsg. Marcus Musurus. Mit Beig. des Johannes Gregoropolus. Venedig: Zacharias Kallierges für Nikolaos Blastos und Anna Notaras, 8.VII.1499. 
224 Bl. Α¹⁰Β–ΩΑΑ–ΓΓΔΔ⁶. 1 u. 2 Sp. 49–51 Z. Typ. 1:120/121Gr. Init. a, c, d. DrM II. VM. (Husung 133). Rotdr.
Bl. 1a, rot Μάϱϰου μουσούϱου τοῦ ϰϱητὸς.  10 Dist. schwarz Εϰποϑεν [Ε rot] ἀφϱάστοιο φανεὶς φύγαδ' ἔτϱαπεν ἄφνω  Αιετὸς [Α rot] ὀιωνῶν ὑψιπέτης ἀγέλην.  … Z. 22, rot Ιωάννου γϱηγοϱοπούλου τοῦ ϰϱητὸς.  schwarz Ανϑεα [Α rot] γϱαμματιϰῆς δϱέψαι ποϑέων ξένε, τάνδε  Λάζευ[Λ rot] ἀφειδήσας βύβλον ἐπωφέλιμον.Τὰν[Τ rot], πᾶσ’ οὐϰ ἀλέγων δαπάνης πϱοὔϑηϰεν ἑτοίμην  Νιϰόλεως [Ν rot] ὁ ϰϱὴς, βλαστὸς ἐπωνυμΐην.  Bl. 1b, rot Μάϱϰος ὁ μουσοῦϱος τοῖς ἐν παταβίω σχολαστιϰοῖς εὖ πϱάττειν.  schwarz (Ο)Ι [Ο rot] μὲν ἑλληνιϰῶς ἐντυποῦν ἐγχειϱήσαντες ἕϰτον ἔτος ἤδη τουτὶ, οὐϰ ἀπειϰότως ηὐδοϰιμήϰασιν.  … Z. 47 … τοῖς ὑπὲϱ τῆς  ὑμετέϱας ἀσχολουμένοις  σχολῆς.  Ευτυχεῖτε.  Bl. 2a m. roter Sign Aβ, (in roter Kopfleiste), rot ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ,  ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ: ~  ΤΟ ΑΛΦΑ, ΜΕΘΕΑΥΤΟΥ:~  α schwarz (Α¹⁰)Λφα[Α rot]τὸ στοιχεῖον, παϱὰ τὸ  ἄλφω τὸ εὑϱίσϰω. … Sign. b Αινεῖν [Α rot] τὸ ἀναβϱάττειν τὸν ἀληλεσμένον σῖτον. Τουτέστιν  … Endet Bl. 223bβ Z. 21 … ἦσαν δὲ τοιοῦτοι ἀπὸ παλαίστϱας: ~  U. d. Sp., rot ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ   ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: ~  schwarz (Τ)[Τ rot] μέγα ἐτυμολογιϰὸν ἐντυπωϑὲν, πέϱας εἴληφεν ἤδη σὺν ϑεῶ ἐν ἐνετίαις. ἀναλώμασι μὲν, τοῦ  ἐυγενοῦς ϰαὶ δοϰίμου ἀνδϱὸς, ϰυϱίου Νιϰολάου βλαστοῦ τοῦ ϰϱητὸς. παϱαινέσει δὲ τῆς λαμπϱο-τάτης τε, ϰαὶ σωφϱονεστάτης ϰυϱίας Αννης ϑυγατϱὸς τοῦ πανσεβεστάτου ϰαὶ ἐνδοξοτάτου ϰυϱίου  Λουϰᾶ νοταϱᾶ ποτὲ μεγάλου δουϰὸς τῆς ϰωνσταντινουπόλεως. πόνω δὲ ϰαὶ δεξιότητι, Ζαχαϱίου  ϰαλλιέϱγου τοῦ ϰϱητός. τῶν λογίων ἀνδϱῶν χάϱιν, ϰαὶ λόγων ἑλληνιϰῶν ἐφιεμένων. Ετει τῶ ἀπὸ τῆς  Χϱίστοῦ γεννήσεως, χιλιοςτῶ τετϱαϰοσιοστῶ ἐνενηϰοστῶ ἐννάτω. Μεταγειτνιῶνος, ὀγδόη ἱσταμένου: ~  VM, rot  Bl. 224α Reg. in 4 Sp. Endet Sp. 4 Z. 35 χοϱοίτυπος,  ἀϱχὴ τοῦ ψῖ.  U. Sp. 2 u. 3 DrM, rot  Bl. 224b leer.
Anm. 1. Beigaben s. auch Botfield S. 225–228.
Anm. 2. In einigen Ex. sind die Kopfstücke und Initialen in Gold gedruckt. Vgl. Proctor: Printing of Greek S. 119 u. Carter, Victor/Hellinga, Lotte/Parker, Tony: Printing with Gold in the Fifteenth Century. In: The British Library Journal 9(1983) S. 1–13 [28.IV.2017].).
Anm. 3. Unter dem 21.IX.1498 erbat Blastos ein 10jähriges Privileg für seine neugeschnittenen griechischen Typen und die mit ihnen gedruckten Bücher (Fulin 85). Nach Gewährung dieses Privilegs ersuchte Blastos am 29.XI.1498 um ein zweites Privileg für 20 Jahre für eine griechische Ausgabe des Suidas mit lat. Übersetzung; diesen Plan hat er jedoch nicht ausgeführt, sondern an seiner Stelle das Etymologicum magnum gedruckt (Fulin 88).
Anm. 4. Nach dem Zeugnis der Prosavorrede dauerte die Herstellung der Type über 5 Jahre. Kallierges entwarf die Typenformen, während Blastos sich um die technischen Probleme, z. B. die Anbringung der Akzente usw. auf einem Schriftstempel bemühte, worüber Musurus im Einleitungsgedicht und in der Vorrede ausführlich berichtet. (Vgl. Text, Übers. und Erläuterung des Gedichtes bei Proctor S. 120ff.) Das Streben des Blastos ging dahin, eine Type zu schaffen, deren Originalität die Grundlage für ein Privileg bilden konnte, das die Type vor Nachahmung und ihn selbst vor dem Vorwurf des Nachschneidens schützte.
Anm. 5. Am Schluß der Vorrede schildert Musurus die Schwierigkeiten der Herausgabe des Textes; es waren zwar zahlreiche alte und glaubwürdige Handschriften vorhanden, sie waren jedoch sämtlich schwer zu entziffern und ‘voller Rätsel’.
Anm. 6. Christie’s (New York) Auction 9.IV.2013 Collection of Arthur & Charlotte Vershbow (Part 1) Nr 15.
HC 6691. Klebs 382.1. Sander 7110. CBB 1423. Ce³ E-112. CIH 1271. IBE 2333. IBP 2089. IBPort 682. IDL 1729. IGI 3720. IGICorr 3720. Kaplan 201. Pell 4629. Rhodes: Greece E2. CRF II 175. CRF III 331. CRF V 335. CRF VI 775. CRF X 279. CRF XII 228. CRF XVI 115. VB² 4542. BSB-Ink E-102. Pr 5644. BMC V 580.IC 24733. 580.IC 24734. 580.IC 24735. Bod-inc E-034. Chantilly 706. Deckert 295. 296. Günther 3852. Kind: Göttingen 151. Madsen 1510. Mendes: Lisboa 509. Oates 2213–2215. Raffel: Weimar 199. Rhodes: Oxford 739. Sack: Freiburg 1373. Walsh: Harvard 2743–2746. ISTC ie00112000.
Aix-en-Provence BMejanes. Amherst C (Fragm.). Amiens BMun. Amsterdam UB
. Angers Arch. Asti Sem. Athēnai Bule, Gennad, M, NB. Basel UB
(2 Ex.). Berlin KunstB, *SB
. Besançon BMun. Bielany Kam. Bologna BU, Gy. Bordeaux BMun. Boston (Mass.) CountwayLMed, PL (Fragm. 1 Bl.). Bryn Mawr GoodhartL. București BAcad. Burlington UL (def.). Camarillo ehem. DohenyMemL. Cambridge EmmanuelC, TrinityC (2 Ex.), *UL (3 Ex.). Cambridge (Mass.) HoughtonL (3 Ex.). Carpentras BInguimbert. Chantilly MConde. Chicago NewberryL. Città del Vaticano BVat
(3 Ex.). Claremont HonnoldL. Clermont-Ferrand BMunU. Dallas BridwellL. Debrecen SuperintendReformat. Dresden SUB
(2 Ex.). Dublin TrinityC, WorthL. Durham Cathedr. Edinburgh NL
. El Escorial RB. Erlangen UB. Eugene UL. Firenze AccadArt, BLaur, BN, BRiccard. Freiburg *UB
. Genova BDurazzo. Gent BU. Glasgow UL
(2 Ex.). Göteborg M. Göttingen *SUB
. Gotha ForschB
(def.). Grottaferrata Basil (def.). Haag MMeerman
. Hamburg ehem. SUB. Leuven TheolF. Jena ULB. Innsbruck ULB. København *KglB. Kraków BCzartoryski, BU (2 Ex.). Leiden BU
. Leipzig UB
. Linköping Stift. Lisboa BN. Liverpool UL. London BL
(3 Ex.), PaulCathedr, RSoc?, SocAntiquar, VictoriaAlbertM. Los Angeles UCaliforniaL. Madrid BU, PalacR
(3 Ex.). Manchester RylandsL
(2 Ex.). Mantova BCom. Maynooth PatrickC. Melbourne SL. Milano BAmbros, BNBraid, BTrivulz. Modena BEst. Mons BU. Montpellier BVille, BU. München *SB
, *UB
. Napoli BN (3 Ex.), BU. Narbonne BMun (def.). New Haven UL. New York ButlerL, *MorganL. Nürtingen K. Oakland MillsC. Oberlin C. Oxford AllSoulsC, BalliolC, Bodl (2 Ex.), CorpChristC, KebleC, NewC, QueenC. Padova BU, Sem (2 Ex.). Palermo BCom. Paris Arsenal (2 Ex.), BN (3 Ex., 3. Ex. def.), BU (def.), Genev, Mazarin (3 Ex.). Parma BPalat. Perugia BAugust. Philadelphia UL. Postel Präm (Bl. 203 fehlt). Praha NKn. Princeton Sem. Providence ABrownL. Provo UL. Rastatt Gy
. Ravenna BClass. Roma BAlessandr, BAngel, BCasanat, BCorsin
, BN
. Rotterdam MBoymans. Salamanca BU. San Francisco PL, SL. San Juan CasaLibro. Sankt Petersburg NB. San Marino (Calif.) *HuntingtonL. Siena BCom. Stanford UL. Stockholm KglB. Stuttgart LB
. Târgu-Mureș BTeleki. Terre Haute UL. Torino BNU (2 Ex.). Toulouse BMun (2 Ex.). Tübingen *UB
. Urbana UL. Vendôme BMun. Venezia *BNMarc. Vicenza BBertol. Viterbo BCap. Washington (D.C.) LC (2 Ex.). Weimar HerzoginAnnaAmaliaB
. Wien *NB
. Williamstown ChapinL. Winchester C. Windsor RL. Winterthur StB
. Worcester (Mass.) UL. Wrocław *BU (Bl. 224 fehlt). Zagreb Metropol. Zaragoza Catedr, Sem. Zürich ZB.  — Haritatos (Athen). Holkham Hall (Norfolk). Kanellopoulus (Athen). Karavias (Athen). Strouse (New York).
Gesamtüberlieferung: 191 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09426.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03