09875 Ficinus, Marsilius: Epistolae duae, tschech. [Prag: Drucker der böhmischen Bibel (GW 4323) (Jan Kamp), um 1500]. 
16 Bl. AB⁸. 20 Z. Typ. 2:115G. Min. f. Init. Rubr. α.
Bl. 1a m. Sign. A. O tom czo magij wſſeliyaczij lidee cžyniti : kterzijž chtiegij ſwé powinnoſti  doſti vcžyniti arzádnie a ſluſſnie žiwi  byti Epiſſtola Marſylia Ficzyna  znameniteho Filozofa  (m³)arſylius Ficzynus Cheru-binowi Quarqualiowi wel-mi vecženému mužy pozdrawenije wzkazuge. … Sign. b žylo geſt aby dokonaleho paſtyře ſtá … Endet Bl. 16a Z. 3 … Na te  ſkẚle založijm Czijerkew mv. Porv  cžijem tobie Marſyliá Ficzijna Florentijnſkeeho gehožto vſty tobie ſwrchnije wieczy gſem prawila  Bl. 16b leer.
Inhalt: Bl. A1a: An Cherubinus Quarqualius: De officiis, Liber III Folio LXXVb der Ausgabe von 1495 (Etsi nonnumquam minus fortasse officiosus sum quam deceat …). — A6b: An Raffaelo Riario:Veritas de institutione principis, Liber V Folio CVa (Nulla te praecor foelix Antistes ammiratio teneat …).
Tobolka: Prvotisky 6. Urbánková: Soupis 27. Urbánková: Knihopis XXII. Bošnjak 34. ISTC if00155500.
Praha *Präm (2 Ex.).
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09875.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14