[4] Bl. 25 Z. Typ. 1B:121G. Min. f. Init.
Bl. [1]a a abltī in is mutāt exceptis buſdā ī a ia-tis habētibꝯ cedēs maſculinū geꝯ in vs ſ  neutro ſequēte. … Z. 20 Scďa decliācio h tres lrās ſc m r s. I exiūt ſex iacioēs … [2]a Tercia decliācio lrās iales h x. vt ſatis pat ex dōto ⁊ iaciōes … Bl. [4]a Ca. ciū docēs  mō dēant noīa variari  ꝑ diſos caꝯ gnẚ nuos ex articuľ ponēdis  … Endet Bl. [4]b Z. 24  ſecūdū variacioe declinaciōis ẚ eciā gēris  alias focioēs cipiūt obliꝝ et hoc ſecūdū 
Vorlage: Berlin SB (Original).
VB 4962.8. ISTC ig00336035.
Berlin *SB
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW1098705N.htm • Letzte Änderung: 2016-06-02