12697 Historia. Paris et Vienne, katalan. Gerona: [Diego de Gumiel], 5.VI.1495. 
28 Bl. a–c⁸d. 30 Z. Typ. 1:99G, 2:135G. Init. b, c. Min. f. Init. Rubr. α. 1 Hlzs.
Tit. Hlzs.  Bl. 2a m. Sign. .a.ij. Hiſtoꝛia de las amoꝛs: e vida del ca‑​ualler paris: e de viana filla del dalfi  de frança  (E)Nlo temps del gran emperadoꝛ carles rey de frāça fill del rey pepi :qui  de la vna ꝑt deſpāya lança los mo‑​ros e de alla trague e expelli lur in  fael e cruel ſenyoꝛia. Era dalfi de la ciutat de  viana … Sign. b partida paris dix a ſa mare. Senyoꝛa la clau… Endet Bl. 28a Z. 2 fills e filles molt fauoꝛits en caſar  ab caſes reals de arago y ď frança :y  en lo moꝛir los fō feta molta honra  ſegons la vida dells atot lo mon era eſtada accepta:  ⁌ Acaba la hyſtoꝛia e vida dels dos anamo‑​rats ço es del caualler paris e de viana filla ďl  dalfi de frança. empꝛemtada en la inſigna ciutat de gerona a  .v. de iūy any Mil.cccc.lxxxxv  Bl. 28b leer.
Vorlage: København KglB (Mikrofilm).
Faks. hrsg. von Pedro M. Cátedra. Girona 1986.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 55.
Kurz 293. Haebler 516. Vindel: Arte tip. I 174.102. Madsen 3044. ISTC ip00113700.
København KglB (Bl. 4 u. 5 fehlen).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2008 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12697.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14