160 Bl. a–v⁸. 16–19, in Leisten 11 Z. Typ. 3:66G, 8:105G, 16*:59G. Init. g, h, l(?), aa, kk(?). Rubr. β. Leisten. 6 Hlzs. Rotdr.
Tit., rot Officiolu beate  marie virginis  m ſuetudi‑nem roma‑ne curie.  Bl. 1b, rot KL daneben Ianuarius ha‑bet dies .xxxj. luna .xxx.  … Bl. 14a, rot s contra omnia aduerſa.  schwarz (Q¹)Vi habitat in adiutoꝛio al‑tiſſimi … Bl. 16b Hlzs. (Verkündigung)  Bl. 17a (in Leisten), rot Incipit officiu  btē gīs marie  m ſuetudine  Romane curie.  Ad matuti. ꝟ.  schwarz (D)omīe  labia  mea  aperies rot .  schwarz Et os meū ānūci Bl. 17b abit laudē tuā. … Sign. d Felix nā es ſacra go ma… Endet Bl. 160a Z. 11 … Et verbū caro fc eſt: ⁊ habitauit ī nobis. et vidimus gloꝛia eiꝯ gľia  quaſi vnigeniti a patre plenum  gratie ⁊ veritatis. Deo gratias  rot Impꝛeſſum Venetijs: Anno  a natiuitate domini .Mcccclxxxxvij. vij. idus Maij.  Bl. 160b leer.
Vorlage: Wien NB (Mikrofilm).
Anm. Vgl. Unterkircher in Gutenberg-Jahrbuch 1957 S. 102–104.
Sander 5062. ISTC ih00383200.
Wien *NB
(Perg.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2008 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13383.htm • Letzte Änderung: 2011-06-27